Polityka Prywatności

Home  /  Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO).

Wywiązując się z obowiązku informacyjnego w stosunku do naszych P.T. Klientów uprzejmie informujemy, że firma SPED SP. J. z siedzibą przy ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, NIP 899-22-21-380 (zwana dalej Firmą) jest właścicielem stron internetowych www.grupa.sped.pl, www.sped.pl, www.sped-id.pl, www.czysciwa.sped.pl, www.it.sped.pl, oraz www.outsourcing.sped.pl (zwanych dalej stronami internetowymi Grupy Sped) i przetwarza informacje tylko i wyłącznie w oparciu o powierzone dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego, zapisujących się na newsletter oraz kupujących w naszym sklepie stacjonarnym. Powierzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez świadome ich udostępnienie podczas korzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności. Dane nie są udostępniane poza Unię Europejską.

Powierzone nam dane mogą stanowić dane osobowe w myśl przepisów RODO, dlatego naszym obowiązkiem jest zapoznać Państwa z wszystkimi informacjami dotyczącymi ich przetwarzania. Niniejszym pragniemy poinformować, że:

Administratorem danych osobowych dla stron internetowych Grupy Sped jest:

Sped Sp. J., ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice, NIP: 899-22-21-380, REGON: 931913122

1. W celu skontaktowania się z administratorem można skorzystać z poczty tradycyjnej wysłanej na adres: SPED SP. J., ul. Zachodnia 1, 55-011 Siechnice lub wysłać email: ado@sped.pl.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest kontakt w związku z odpowiedzią na zapytanie przesłane przez klienta oraz opieka posprzedażowa dotycząca: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy.

3. W celu skorzystania z formularza kontaktowego użytkownik przekazuje następujące dane:

a. imię i nazwisko,
b. adres email,
c. numer telefonu kontaktowego.

4. W celu zapisania się na newsletter użytkownik przekazuje następujące dane:

a. imię i nazwisko,
b. adres email,

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych:

zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, NIP: PL949-219-10-21 42-200 Częstochowa

6. W przypadku wysyłania newslettera niezbędne dane (adres email) przetwarza firma:

FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393 REGON: 123040091

JAK CHRONIMY DANE?

9. Dane osobowe są przechowywane w wykorzystywanych przez nas systemach CMS na serwerach zenbox 5k oraz zenbox 25k udostępnionych przez firmę opisaną w pkt. 5 oraz w panelu Freshmail. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.

10. Administrator danych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych wykorzystywać może technikę pseudonimizacji i szyfrowania danych a także stosuje minimum dwustopniowe logowanie się do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe.

11. Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.

PRAWA KONSUMENTA W ZAKRESIE DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

12. Jako konsument masz prawo:

a. do wglądu w swoje dane osobowe,
b. do poprawienia swoich danych osobowych,
c. do usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. do sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych,
e. do przekazania (przenoszenia) swoich danych osobowych.
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

13. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

14. Żądanie usunięcia danych osobowych przez konsumenta (pkt. 12 c) nie pozwala na dalsze korzystanie ze zgromadzonych rabatów i innych przywilejów przypisanych do maila klienta.

15. Jeśli konsument nie wypełniał wobec Sprzedawcy powinności (np. nie wykonał zapłaty za odebrany towar) to w celu zgromadzenia danych do ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy żądania z pkt. 12b i 12c będą mogły być spełnione po spełnieniu tej powinności.

16. W celu wykonania czynności opisanych w pkt. 12 skorzystaj z właściwych zakładek serwisu internetowego lub prześlij e-mail pod adres ado@sped.pl. Pamiętaj aby skorzystać z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w naszym systemie.

17. Dane dostępowe do wewnętrznych systemów zawierających dane osobowe przechowywane są w bezpiecznej kopercie w zaszyfrowanym sejfie.

18. Strony internetowe Grupy Sped wykorzystują ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony na potrzeby statystyk Google Analytics. Uwaga: ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

PYTANIA, KONTAKT Z ORGANAMI PAŃSTWOWYMI

19. Biurem właściwym do składania skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych jest:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00 | fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl

Infolinia Konsumencka:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
uokik@uokik.gov.pl
tel. 801 440 220 oraz 22 290 89 16
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00

20. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z nami pod adresem ado@sped.pl

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, KLIKNIJ TUTAJ.

polityka-zwrownowazonego-rozwoju

CSR