Polityka monitoringu wizyjnego na terenie obiektu

Home  /  Polityka monitoringu wizyjnego na terenie obiektu

Polityka monitoringu wizyjnego na terenie obiektu

Monitoring wizyjny w siedzibie SPED S.J. – klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest SPED Malaga Edward, Malaga Renata sp. j. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Zachodnia 1
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail ado@sped.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych SPED Malaga Edward, Malaga Renata sp. j. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Zachodnia 1
  • Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar na zewnątrz i wewnątrz budynku siedziby SPED S.J. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych. Z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO ; tj.: zapewnienie bezpieczeństwa osób/ochrony mienia/zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić SPED S.J. na szkodę.
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów, takich jak organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres 90 dni, a następnie automatycznie kasowane. W przypadku wystąpienia incydentu i konieczności wykorzystania nagrania będą przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
  • Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Administratora Danych osobowych: SPED Malaga Edward, Malaga Renata sp. j. z siedzibą w Siechnicach przy ul. Zachodnia 1, z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy złożyć terminie do 10 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, oraz przybliżony czas zdarzenia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu. Wniosek powinien zawierać podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania.

polityka-zwrownowazonego-rozwoju

CSR